Read Dutch: VOC

Here are ten facts about the VOC! Perfect for practicing your reading in Dutch at the upper intermediate level.

Scroll to the bottom and click “Show translation” to view the English translation.

VOC

  1. VOC is een afkorting voor de Vereenigde Oostindische Compagnie.
  2. Tot 1595 waren er verschillende bedrijven in Europa die handel dreven in Oost-Indië. Spanje en Portugal waren de grootste spelers maar vanwege een conflict met Nederland, hadden de Nederlanders besloten om zelf de specerijen te gaan halen.
  3. In dat jaar vertrokken de eerste handelsschepen in Nederland vanaf Texel naar Azië. Slechts een derde van de bemanning overleefde de reis maar het was een economisch succes.
  4. In 1602 richt raadpensionaris van Holland, Johan van Oldenbarnevelt, de Vereenigde Oostindische Compagnie op. Het was een combinatie van zes Nederlandse bedrijven die handel wilden drijven in Azië.
  5. Met een akkoord van de Staten-Generaal van de Nederlanden kreeg de VOC het monopolie op alle handel van een bepaald gebied in Aziatische wateren.
  6. De VOC mocht voor Nederland oorlog voeren en gebieden veroveren. De veroverde gebieden werden kolonies.
  7. Nederlands-Indië (wat nu Indonesië is) was zo’n kolonie. Jan Pieterszoon Coen (gouverneur-generaal van de VOC in 1619) veroverde het gebied met geweld. 
  8. De West-Indische Compagnie (WIC) werd in 1621 opgericht en had alleenrecht op kolonisatie en handel in de gebieden rond de Atlantische Oceaan. Maar vanwege veel concurrentie kon de WIC alleen het recht op de slavenhandel en het bestuur over enkele kleinere kolonies houden.
  9. Gedurende bijna twee eeuwen brachten de VOC en WIC producten en bijzonderen voorwerpen uit het buitenland naar Nederland via ongeveer 4700 schepen.
  10. Door dalende winst, concurrentie, corruptie en oorlogen, werden de WIC en VOC eind achttiende eeuw opgeheven.
Show translation

Leave a Comment